Vlagetiquette op het water

Vlagetiquette op het water

Ook op het water kun je verschillende vlaggen tegenkomen. Maar wat betekenen de vlaggen, en hoe moet je ze eigenlijk volgens de etiquette regels vlaggen?

In het algemeen gelden de volgende vier regels:
1. Voor zover niet anders wordt bepaald, moeten de borden en vlaggen die een schip ingevolge dit reglement moet voeren rechthoekig zijn.
2. Zij mogen niet vervuild en de kleuren mogen niet verbleekt zijn.
3. De afmetingen moeten tenminste als volgt zijn:
A. voor borden en vlaggen: een lengte en een hoogte van elk tenminste 1 m;
B. voor wimpels: een lengte van tenminste 1 m en een hoogte aan één zijde van tenminste 0,50 m.
4. In afwijking van het derde lid mogen voor kleine schepen voorwerpen van geringere afmetingen worden gebruikt die in verhouding staan tot de grootte van het kleine schip. De afmetingen moeten echter in ieder geval zodanig zijn, dat een goede zichtbaarheid wordt verzekerd.

Daarnaast zijn er ook regels vastgesteld in de vlagetiquette voor de verschillende vlaggen die gebruikelijk zijn op te voeren op een boot. Voor de vijf en overige vlaggen zijn dit de betekenis en regels.

De natievlag

Een natievlag hoort volgens de vlagetiquette op het achterschip. Deze moet wel een gepaste afmeting hebben en mag nooit in het water hangen. Een natievlag is een vlag van je land. Let wel op: Europa en Friesland zijn geen natievlaggen! Daarentegen mogen de vlaggen van de Koninklijke zeil en roeiverenigingen (KNZR, KRZM) wel als natievlag gevoerd worden, maar andere Koninklijke clubs niet.

Hoe moet een natievlag vlaggenstok geplaatst worden?

De vlaggenstok van een natievlag moet recht achterover in de as van het vaartuig geplaatst worden. Als dit niet kan, dan mag hij iets naar stuurboord. Heb je een platbodem of ronde jacht? Dan mag je alleen een gebogen vlaggenmast geplaatst op het roer gebruiken.

Wanneer mag de natievlag gevoerd worden?

De natievlag mag alleen overdag gevoerd worden als er iemand aan boord is.

De clubvlag

Een clubvlag is een wimpel (gelijkbenige driehoek) met een hoogte/breedte verhouding van 2:3. Je mag van een clubvlag volgens de vlagetiquette altijd maar één voeren.

Hoe moet een clubvlag gevoerd worden?

Een clubvlag mag in de top van de mast of aan de bakboord zaling gevoerd worden. Bij motorboten zonder mast is dit op het voorsteven.

Wanneer mag de clubvlag gevoerd worden?

De clubvlag mag dag en nacht gevoerd worden als er iemand aan boord is.

De geuzenvlag

Een geuzenvlag is een rechthoekige vlag en wordt gevoerd als groet.

Hoe moet een geuzenvlag gevoerd worden?

Een geuzenvlag moet gevoerd worden op de boeg van de boot.

Wanneer mag de geuzenvlag gevoerd worden?

De geuzenvlag mag alleen overdag gevoerd worden samen met de natievlag.

De beleefdheidsvlag

Een beleefdheidsvlag is vaak een natievlag of geuzenvlag die je voert uit respect naar een ander land die je bezoekt. In het binnenland kan dit een provincievlag zijn en buitenland een landenvlag.

Hoe moet een beleefdheidsvlag gevoerd worden?

Een beleefdheidsvlag voer je onder de 1e zaling. Je mag deze vlag dan ook alleen met de natievlag voeren.

Wanneer mag de beleefdheidsvlag gevoerd worden?

De beleefdheidsvlag mag alleen overdag gevoerd worden samen met de natievlag.

De eigenaars- of bezoekersvlag

Een eigenaars- of bezoekersvlag, ook wel drankvlag genoemd, is een rechthoekige vlag die aangeeft of de eigenaar bezoek wil ontvangen. Een drankvlag is zelf gemaakt door de eigenaar. Een vlag met een kop koffie betekent bijvoorbeeld dat de eigenaar wel bezoek wil ontvangen, maar een blauwe vlag betekent dat er geen bezoek is gewenst. Nog geen eigenaarsvlag? Met onze ontwerpmodule maak je makkelijk zelf een!

Hoe moet een eigenaars- of bezoekersvlag gevoerd worden?

Een eigenaars- of bezoekersvlag moet in de stuurboord zaling onder de eventuele beleefdheidsvlag gevoerd worden. Dit mag echter alleen als het schip stil ligt.

Wanneer mag de eigenaars- of bezoekersvlag gevoerd worden?

De eigenaars- of bezoekersvlag mag alleen overdag op een stil liggend schip gevoerd worden, mits de eigenaar aanwezig is.

 

Overige vlaggen en wimpels mogen volgens de vlagetiquette in de bakboord zaling gevoerd worden.