Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) is een onderwerp van permanente aandacht en actie. Met gericht beleid werken we toe naar verduurzaming van onze organisatie en producten. Als partner van MVO Nederland zijn we alert op kansen en mogelijkheden om de impact van onze ondernemingsactiviteiten op het milieu te minimaliseren en onze maatschappelijke betrokkenheid te maximaliseren.

Onze MVO missie

“Als één van ’s werelds grootste dundoekspecialisten is het onze verantwoordelijkheid om onze impact op het milieu te verminderen. We selecteren onze leveranciers zorgvuldig en werken intensief samen om de meest duurzame doeken te leveren. Zo werken we aan onze toekomst.”

Lange termijn doelen

In samenwerking met verschillende afvalverwerkers is gezocht naar de “meest nuttige toepassing” van ons afvaldoek. Er is veel tijd en energie gestoken in het realiseren van materiaalhergebruik, maar dat is helaas (nóg) niet mogelijk.

Ons afvaldoek wordt nu als brandstof ingezet als meest nuttige toepassing uitgedrukt op de “Ladder van Lansink” (gewaardeerd met een D). De Ladder van Lansink is een standaard voor afvalverwerking, welke in 1979 in het leven is geroepen door de Tweede Kamer (naar aanleiding van een motie van Ad Lansink). Internationaal wordt de Ladder van Lansink vaak aangeduid als de “afvalhiërarchie”.

Momenteel worden het afvaldoek en vlaggen die retour komen van afnemers gebruikt als brandstof waarmee energie wordt opgewekt. In samenwerking met verschillende partijen, zoals afvalverwerkers en onze branchevereniging, zoeken we naar een oplossing om het afvaldoek opnieuw te gebruiken.

Bekijk links in het menu meer MVO-gerelateerde maatregelen.

Sponsorinitiatieven & Partners

DVC is betrokken bij haar klanten en de (lokale) samenleving. Zo is DVC sponsor van diverse charitatieve doelen. Hiernaast werken wij samen met een aantal partners die ons ondersteunen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid. Hieronder vindt u een overzicht van onze partners.