De geschiedenis van de Groningse vlag

De geschiedenis van de Groningse vlag

In 2022 zijn we begonnen met een serie, die maandelijks online komt: de geschiedenis van alle twaalf provincievlaggen. Deze maand kijken we naar de vlag van de meest noordelijke provincie: Groningen.

Groningen

Groningen is de meest noordelijke provincie van Nederland en is na Drenthe, Friesland en Zeeland de dunst bevolkte provincie. De provincie wordt ook wel de Stad en Ommelanden genoemd, omdat historisch de stad en het omringende platteland, een gelijkwaardige positie innamen. Naast Nederlands is het Nedersaksisch (Gronings) ook erkend als officiële taal in Groningen.

Het ontwerp

De vlag van Groningen bestaat uit een groen kruis op een wit kruis, met twee blauwe en twee rode hoeken. Het kruis lijkt op het Scandinavische kruis, wat een verwijzing is naar de handelsrelatie met Scandinavië. De kleuren rood en blauw komen van de Ommelander vlag, welke erg op de Friese vlag lijkt. Het groen en wit van het kruis komen van de vlag van de stad Groningen.

De geschiedenis van de Groningse vlag

De Groningse vlag zelf heeft weinig geschiedenis. Tot 1950 had Groningen geen officiële vlag en werd er, wanneer er vanuit Groningen gevlagd moest worden, een wit doek met het provinciewapen gebruikt. Pas in 1913 deed Titus van der Laars een voorstel voor een vlag die door Groningen gebruikt kon worden. Als alternatief stelde hij daarna nog twee vlaggen voor met daarin de kleuren van het provinciewapen, maar de provinciale bestuurders konden het niet met elkaar eens worden over welke vlag het zou moeten worden. Jan Tuin, toen lid van de Gedeputeerde Staten, bood aan een nieuw ontwerp te maken wat daarna enthousiast werd ontvangen. Hij werd aangenomen op 17 februari 1950.

De vlag van de Ommelanden

Over de kleuren van de Groningse vlag kan wel meer verteld worden. De kleuren rood en blauw komen van de vlag van de Ommelanden. Deze lijkt op de Friese vlag, maar heeft elf harten in plaats van zeven pompeblêden. Ook is de richting van de banen anders. De vlag van de Ommelanden is afgeleid van het Ommelander wapen, waar Friese voorbeelden vermoedelijk maatgevend voor waren. Dit wapen is in 1577 ontworpen en twee jaar later in gebruik genomen.

De vlag van de stad Groningen

De kleuren groen en wit komen van de vlag van de stad Groningen. Deze vlag is een horizontale driekleur waarbij wit de achtergrondkleur is en waarbij er een groen vlak in het midden horizontaal loopt. Dit ontwerp werd voor het eerst aangetroffen in 1879.

Groningse vlag kopen?

De Groningse vlag bestellen? Dat kan eenvoudig via de webshop. Voor vragen of advies kun je altijd contact opnemen via +31(0)519 228 228, onze chat of het contactformulier.