Afval bewuster scheiden

DVC heeft, samen met Omrin (afvalverwerker), gekeken naar de mogelijkheden op het gebied van (bewuster) scheiden van afval. Door middel van een aantal maatregelen op het gebied van afval scheiden bestaat er nu een goed en efficiƫnt afvalscheidingssysteem binnen DVC.

  • Kunststof en ijzeren accessoires worden gescheiden en opnieuw als grondstof ingezet door Omrin.
  • Een speciale container met verschillende bakken / tonnen waar gebruikte inktoners, tl-buizen etc. in worden bewaard.
  • Een gezamenlijk project met Omrin, genaamd het “Knapzak project”, dat gericht is op het opvangen van verpakkingsfolies. Door dit project worden deze folies opgevangen in een ‘knapzak’ en vervolgens 100% gerecycled door Omrin.
  • Er zijn opvangbakken geplaatst voor oud papier, waardoor dit niet meer terecht komt bij het overige afval.
  • DVC vangt gevaarlijke afvalstoffen op en gaat op een verantwoordelijke en veilige manier om met de afvoer van deze stoffen. Hier hebben wij ook een milieucertificaat voor ontvangen.