Meer MVO maatregelen

De aandacht voor MVO is een continue proces. Onderstaand tref je nog een aantal maatregelen aan, welke per stuk van klein formaat zijn, maar uiteindelijk gezamenlijk zorgen voor een wereld van verschil.

Verf op waterbasis
Bij DVC wordt enkel gebruik gemaakt van verf op waterbasis, wat betekent dat hier geen terpentine of andere schadelijke stoffen in verwerkt zijn. Daarnaast wordt onze verf opgevangen, waardoor dit later op een verantwoorde manier verwerkt kan worden.

Opvangen verfresten van rakels
Rakels zijn de ‘pennen’ (staven) die gebruikt worden bij onze zeefdruk techniek. Deze rakels worden over de geraamtes heen gerold (via een magneet) waardoor de verf verspreid wordt. Dit betekent automatisch dat er veel verfresten op blijven zitten. Waar de rakels vroeger werden schoongemaakt met water (wat veel water koste), wordt dit nu gedaan met een klein rubberen lapje met een gaatje erin. Hier wordt de rakel doorheen gehaald en dat zorgt ervoor dat alle verfresten worden opgevangen in een grote bak. Deze resten worden vervolgens opgeslagen in een tank voor 1000 liter tot ze worden opgehaald door onze afvalverwerker.

Duurzame materialen en leveranciers
Bij DVC streven wij ernaar om alleen gebruik te maken van duurzame materialen en leveranciers die verantwoord ondernemen. Wij vinden het belangrijk dat onze leveranciers aandacht besteden aan MVO en duurzaamheid.

Minder papierverbruik
Binnen DVC proberen we zoveel mogelijk te digitaliseren en zo min mogelijk papier te verbruiken. Dit vertaalt zich naar de loonstrookjes (die gemaild worden in plaats van hard-copy verstuurd) en in de onderlinge en externe communicatie: zo worden handleidingen niet in een papieren versie meegestuurd naar de klant, maar heeft DVC een aparte pagina op de website waarop instructievideo’s en handleidingen te vinden zijn.

Korrel koffie
Vroeger maakten we bij DVC gebruik van liquid koffie. Voor het bewaren van deze koffie hadden we een vriezer nodig. DVC is overgestapt van liquid koffie naar solid (korrel) koffie, waardoor we geen vriezer meer nodig hadden. Weer een energiebesparende maatregel.