Personeelsbeleid

DVC vindt het belangrijk dat de gehele organisatie op de hoogte is en betrokken wordt bij het MVO beleid. Dat zorgt ervoor dat werknemers uit eigen initiatief met nieuwe maatregelen en ideeën komen als onderdeel van het personeelsbeleid en MVO beleid.

DVC is een kwaliteitsleverancier waarbij haar werknemers het verschil maken. We bieden ons personeel een gezonde en veilige werkomgeving. Er is veel aandacht voor:

  • Ergonomie (werkplekken en gereedschappen);
  • Het automatiseren van zware handelingen t.b.v. de gezondheid van de werknemers;
  • Beschermingsmiddelen daar waar nodig;
  • Sociaal werkgeverschap, goede arbeidsvoorwaarden en een hoge betrokkenheid voor en door werknemers;
  • Blijvende gezondheid en inzetbaarheid door middel van opleiding en leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Good housekeeping

Door aandacht te hebben voor Good housekeeping kunnen met relatief eenvoudige maatregelen besparingen worden gerealiseerd. Bij DVC wordt er elke dag bewust omgegaan met energie, grondstoffen en afval. Dit gebeurt op verschillende manieren; voorbeelden hiervan zijn:

– Energiezuinige computers en beeldschermen;
– Computers en beeldschermen niet onnodig aan laten staan;
– Koffiekopjes worden niet één keer gebruikt, maar een volledige dag;
– Lichten worden uitgedaan;
– Er wordt verantwoord omgegaan met watergebruik;
– Een fietsplan voor de medewerkers om duurzaam vervoer te bevorderen;
– Weinig printen, meer mailen.